De diensten die wij leveren

WATERBOUW
 • aanbrengen beschoeiingen en damwanden
 • aanbrengen steigers en vlonders

GRONDWERK
 • bouwrijpmaken voor woning- en utiliteitsbouw
 • graven of dempen van sloten
 • egaliseren
 • aanbrengen zand, grond en puinverhardingen

BESTRATINGEN
 • diverse bestratingswerkzaamheden
 • herbestratingwerkzaamheden
 • mechanisch aanbrengen diverse soorten bestrating
 • sierbestrating
GROENVERZORGING
 • het snoeien van bomen en beplanting
 • maaiwerkzaamheden
 • omzagen en rooien van bomen en beplanting, incl. versnipperen
 • beplantingswerkzaamheden
 • leveren van beplantingsmateriaal

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
 • rioleringswerkzaamheden
 • sloopwerkzaamheden
 • aanbrengen betonplaten
 • aanbrengen keerelementen
 • aanleggen paardenbakken