Strandbeheer Hoek van Holland

Nieuwbouw winkel- en dienstengebouw aan de Badweg
De werkzaamheden bestaan uit:
  • Grondwerk
  • Aanbrengen keerwand
  • Bestrating

FOTO'S:
Badweg foto 1Badweg foto 2Badweg foto 3Badweg foto 4Badweg foto 5 Badweg foto 6Badweg foto 7Badweg foto 8Badweg foto 9Badweg foto 10